Publications

Articles
Papers
Position papers
Posters
Reports
  • Jongenburger, W. & Jansen A.W.H. & Zeldenrust D.A. (2013). Collectieplan Meertens Instituut 2013-2018. Amsterdam: Meertens Instituut.
  • Zandhuis, I. & Zeldenrust D.A. (2012). Dienstencatalogus voor toegankelijkheid van Oral History opnames, Meertens Instituut dienstenmodel van het project Verteld Verleden, gefinancierd door het Ministerie van OC&W. Amsterdam: Meertens Instituut.
  • Maarleveld, Th.J. & Zeldenrust D.A. (1997). Wrakken in de Westerschelde: verslag van het onderzoek van de Afdeling Archeologie Onder water van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) naar de wrakken-, objecten en obstructiearchief van Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Alphen a/d Rijn: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Articles in specialist journals
Presentations
Public Media Presentations

Master's thesis