Articles

Data van Dagboeken.

Een databank met metadata van een dergelijk groot dagboekarchief kan mij als etnoloog helpen om goede bronnen te vinden over het alledaagse leven in het verleden. - Dr. Sophie Elpers, onderzoeker aan het Meertens Instituut.

Zeldenrust, Douwe A. & Wijsbek, Nina A. & Windhouwer, Menzo A. (2017). Data van Dagboeken (Data from Diaries). Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences. Brill Online Books and Journals.

Sinds 2014 is het Nederlands Dagboekarchief onderdeel van het Meertens Instituut. In het door DANS gefinancierde project ‘Data van Dagboeken’ is de collectie egodocumenten voor onderzoekers digitaal duurzaam toegankelijk gemaakt. Hiertoe is door het Meertens Instituut een relationele database gecreëerd, waarin de metadata worden opgenomen. Tevens is er CMDI-metadata gecreëerd, om technische en inhoudelijke samenwerking tussen verschillende Europese dagboekarchieven mogelijk te maken. 

Go to the article (the publication is in Dutch).

dagboek.jpg

offers-voor-mooi-weer.jpg

Worst, eieren en de Rijksgrens.

Gij zijt nog jong,” zegt de Vlaamse volkskundige Jan Vanhamme ergens in het eerste deel van de roman Het Bureau tegen zijn Nederlandse collega Maarten Koning. “Maar mijnheer Beerta en ik hebben haast.”

Margry, P.J. & Oostendorp, M. van & Zeldenrust, D.A. (2014). Worst en eieren en de Rijksgrens. In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank, Over taal en cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Op de kaart ‘Offers voor mooi weer’ is een duidelijke ‘cultuurgrens’ te zien die samenvalt met de rijksgrens. De offergave bij het aanroepen zijn in heel Vlaanderen precies anders dan in Nederland. Hoe kan dat?

Go to the article (the publication is in Dutch).


Understanding Digital Humanities.jpg

Cultures of Formalization.

Zundert, Joris van & Antonijevic, Smiljana & Beaulieu & Anne, Dalen-Oskam, Karina van & Zeldenrust, Douwe & Andrews, Tara (2012). Cultures of Formalization: Towards an encounter between humanities and computing. In David M. Berry (Ed.) Understanding Digital Humanities (279-294). London: Palgrave Macmillan.

If any computational humanities program is to succeed, the policy makers, organizers and implementers of such programs should take into account how formalization is put forth and what is understood by formalization. In this article we focus specifically on formalization, and we use an analytic metaphor, ‘cultures of formalization’, as a means to highlight the epistemic variety underpinning formalization practices in different epistemic cultures.

The publication is available via Palgrave Macmillan.


These are some of my publications, for a (more) complete list of publications please go to this page.